Kim Tinh Group Khen thưởng CBNV Ban Điều hành Khu Dân cư tháng 10/2021

Nhằm động viên tinh thần, khích lệ sự nổ lực làm việc của Cán bộ nhân viên Ban Điều hành Khu Dân Cư, Ban Giám đốc Công ty đã biểu dương, khen thưởng những Cán bộ nhân viên thuộc Cum Bình Phước, Cụm Long An, Cụm Hậu Giang đạt thành xuất sắc trong giai đoạn thi đua, khen thưởng tháng 10/2021. Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của Cán bộ nhân viên Ban Điều hành Khu Dân cư các cụm, dù trong điều kiện khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng các hoạt động của Ban Điều hành khu dân cư vẫn duy trì ổn định.

Cán bộ nhân viên Ban Điều hành Khu Dân cư đạt thành tích xuất sắc thuộc Cụm Bình Phước

Cán bộ nhân viên Ban Điều hành Khu Dân cư đạt thành tích xuất sắc thuộc Cụm Long An

Cán bộ nhân viên Ban Điều hành Khu Dân cư đạt thành tích xuất sắc thuộc Cụm Hậu Giang