Tiến độ dự án Taka Garden Riverside Homes Tháng 10 – 2021